Visie

De aangesloten praktijken van de AVVP zijn op basis van kennis en kunde inzake diagnostiek, indicatiestelling en kortdurende generalistische eerstelijns psychologische zorg en de gespecialiseerde zorg hét aanspreekpunt voor de psychologische problematieken in Amsterdam. Dit is mogelijk omdat ze:

•   een sterk netwerk van BIG-geregistreerde psychologen vormt

•   de aanwezige kennis, kunde en ervaring optimaal benut

•   gezamenlijk hoogwaardige behandelingsmogelijkheden verder ontwikkelt

•   samenwerkingsrelaties tot stand brengt en uit bouwt

•   gezamenlijk naar buiten treedt als aanspreekpunt voor financiers, partners en opleidingen in de AGZ, GGZ en OGGZ

Complementair aan de generalistische Basis GGZ biedt AVVP specifieke krachtige psychotherapeutische interventies in de Gespecialiseerde GGZ. Dat is mogelijk omdat ze:

•   beschikt over een netwerk van ervaren psychotherapeuten

•   handelt vanuit diepgaande kennis over en ervaring met de cliënten

•   voor de overgang naar specialistische zorg gebruik maakt van een multidisciplinaire indicatiestaf

•   ruime expertise biedt in psychologisch diagnosticeren

Deze website gebruikt cookies. Klik voor akkoord om door te gaan.