CLIËNTEN

Wat u van psychologen, aangesloten bij de AVVP kunt verwachten

De psychologen van de AVVP staan samen garant voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Dit betekent dat u kunt rekenen op ervaren behandelaren en goede diagnostiek en behandeling van uw klachten. Als blijkt dat u meer specialistische zorg nodig heeft, dan zorgt de psycholoog voor een snelle en adequate doorverwijzing. De psychologen van de AVVP helpen u bij:

 • Depressie, somberheid
 • Angsten
 • Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verlieservaringen
 • Overspannenheid, burnout, surmenage
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Relatieproblemen
 • “Vage”lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen met het ouder worden
 • Eetproblemen + problemen met lichaamsbeleving

Herkent u zich in een van deze problemen en verstoort het uw leven dermate dat u er last van heeft? Neem dan contact op met uw huisarts en bespreek met hem/haar of een verwijzing naar een psycholoog een goed idee is.

Behandelingen 2013: Psychologische behandelingen zijn grotendeels opgenomen in de ziektekostenverzekering. Er zijn in 2013 2 vormen van zorg: eerstelijns psychologischezorg voor lichte problematiek en tweedelijns psychologischezorg voor matig tot ernstige klachten. Beiden hebben een eigen vergoedingensysteem. Kijk u hiervoor op de website van de deelnemende praktijken.

Behandelingen 2014-2018: Uw huisarts kan u doorverwijzen voor 2 vormen van zorg. Nieuw is dat in 2014 de huisarts (of de POH GGZ in de praktijk)  ook een deel van de GGZ behandelingen gaat doen. Als dit niet passend is voor uw klachten heeft de huisarts de keuze u door te verwijzen naar een psycholoog die behandelingen doet in de basiszorg GGZ en/of specialistische GGZ.  Er is geen eigen bijdrage meer in 2014. De kosten voor behandeling tellen wel mee voor uw eigen risico. Afhankelijk van de ernst en de complexiteit van de klachten worden de behandelingen vergoed als zorgproduct Kort (5 zittingen), Middel (8 zittingen), Intensief (12 zittingen) en Chronisch (12 zittingen)

Wilt u meer weten wat de AVVP voor u kunt doen? Neem dan contact op met ons op 020 6184243 of kijk op de website voor deelnemende praktijken

 

Deze website gebruikt cookies. Klik voor akkoord om door te gaan.