Missie

Bij de Amsterdamse Vereniging voor Psychologen (hierna AVVP), werken zelfstandig gevestigde psychologen en psychologenpraktijken in Amsterdam samen aan een sterke  geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam met professionele, laagdrempelige en betaalbare zorg aan  mensen met milde tot matig/ernstige psychische klachten. Ze bevordert spreiding en continuïteit van het aanbod aan psychologische zorg in in Amsterdam.

In nauwe samenwerking met lokale huisartsen staat AVVP garant voor kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, indicatiestelling en behandeling en zorgt voor een adequate doorverwijzing. AVVP is voor cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners een belangrijke partner/aanbieder van zorg binnen de GGZ Amsterdam en is het centrale aanspreekpunt voor vrijgevestigde geestelijke gezondheidszorg en zorgstraten in de regio Amsterdam.

De AVVP  levert zowel kortdurende generalistische eerstelijns psychologische zorg als ook specialistische psychotherapeutische zorg. En  ze staat garant voor verschillende vormen van geïndiceerde preventie.

De AVVP stelt zich daarmee een tweeledig doel:

1.   Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de eerstelijns gezondheidszorg in het algemeen en de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder

2.   Het bieden van kwalitatief hoogstaande, specialistische zorg in de vorm van psychotherapeutische interventies als een grotere zorgzwaarte noodzakelijk is

Door het ontwikkelen en uitvoeren van behandelmodulen draagt AVVP bij aan het bevorderen van deskundigheid en het komen tot samenwerkingsafspraken met andere partijen.

Deze website gebruikt cookies. Klik voor akkoord om door te gaan.