OVER ONS

Over de Amsterdamse Vereniging voor Psychologen

AVVP (Amsterdamse Vereniging voor Psychologen) is voort gekomen uit de fusie met de LVE/ RVVP-volwassenen en SVPA.

Het GGZ land verandert. De aandacht in de GGZ zorg verschuift steeds meer naar zelfmanagement en preventie. De inzet van huisarts, praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) en eerstelijns psychologie wordt versterkt. In dit veranderende landschap is behoefte aan een vast aanspreekpunt voor Amsterdamse vrijgevestigde psychologen.

Huisartsen hebben zich de laatste jaren steeds meer georganiseerd in coöperaties. Door ook onze beroepsgroep te organiseren willen we een beter aanspreekpunt worden voor de huisarts. Zó, dat de huisarts ons in de toekomst blijft vinden voor individuele verwijzingen. Door ons te organiseren kunnen we participeren in zorgvragen die praktijkoverstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld ketenzorg. Met dit aanbod onderscheiden we ons ten opzichte van de zogenaamde “voorwaarts geïntegreerde instellingen”: tweedelijnsinstelingen met een eerstelijns GGZ poli zoals Presenz en PuntP. 

In september 2012 is een groep vrijgevestigde psychologen bij elkaar gekomen met het doel om een samenwerkingsverband op te richten voor psychologen die zelfstandig ondernemer zijn. In de zomer van 2013 is het samenwerkingsverband SVPA geformaliseerd door een bestuur te benoemen uit de oprichtingsgroep. De SVPA is vervolgens in 2017 gefuseerd met de LVE/ RVVP Rvvp- volwassenen, waaruit de AVVP (Amsterdamse Vereniging voor Psychologen) is voortgekomen.

 

Het bestuur van de AVVP bestaat uit:

 

AVVP bestuur blauw wit Marjan Kroon
Caroline Mol 2
PPA PPM 400x400

Marjan Kroon
Voorzitter

Caroline Mol
Secretaris

Peter Paul Mantjes
Penningmeester

Het bestuur wordt ondersteund door de LVE en Eerstelijn Amsterdam

blue ribbon

GGZ | MINDER REGELGEKTE, MEER ZORG
Laat ons en je sociale netwerk weten dat je gek wordt van de regelgekte.

Deze website gebruikt cookies. Klik voor akkoord om door te gaan.